Dziś jest 25 października A.D. 2020 -
 

Stowarzyszenia parafialne

Wszelkie bractwa i stowarzyszenia odgrywały zawsze szczególną rolę w życiu parafii. Ich zadaniem jest:

- podniesienie pobożności wiernych

- niesienie pomocy ludziom potrzebującym

- uświęcenie własnych członków

- animowanie życia parafialnego.

Przerwa w ich działalności miała miejsce podczas okupacji hitlerowskiej. Natomiast po wojnie przeszkody w działaniu i rozwoju stanowił brak odpowiednich pomieszczeń oraz, w głównej mierze, dążenia władz komunistycznych do wyparcia Kościoła z życia społecznego i politycznego.

W parafii działały, niektóre z nich trwają do tej pory, następujące bractwa i stowarzyszenia:

1. Bractwo Dzieciątka Jezus

2. Liga Katolicka - pogłębianie, rozszerzanie i obrona zasad katolickich

3. Konferencja Pań Św. Wincentego a Paulo

4. Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej "Naprzód" - prowadziło rozmowy na tle Ewangelii oraz działalność sportową (m.in.: lekkoatletyka, szachy, wycieczki)

5. Chór "Harmonia"

6. Bractwa Różańcowe (ojców, matek, młodzieńców, panien)

7. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej "Św. Jacek"

8. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej "Zorza"

Oba ww. stowarzyszenia zajmowały się: opieką nad ubogą młodzieżą oraz zdobywaniem środków na tę pomoc.

9. Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich

10. Arcybractwo Matek Chrześcijańskich

11. Arcybractwo Serca Jezusowego - Straż Honorowa

12. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej pw.  Św. Zyty (opieka nad służbą żeńską, przede wszystkim nad dziewczętami pozostającymi bez pracy; urządzało różne odczyty i wieczornice)

13. Konferencja Męska Św. Wincentego a Paulo - praca dobroczynna

14. Sodalicja Mariańska Mężczyzn

15. Chór Panien Różańcowych

16. Bractwo Wstrzemięźliwości - działalność antyalkoholowa

17. Zrzeszenie Katolików "Caritas"

18. Stowarzyszenie Dzieci Maryi

19. Katolickie Stowarzyszenie Młodych Polek

20. Sodalicja Mariańska Panień

21. Katolickie Stowarzyszenie Mężów

22. Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

23. Krucjata Eucharystyczna

24. Koło Misyjne

25. Rycerstwo Niepokalanej

26. Grupa Młodzieżowa "Odnowa w Duchu Świętym"

27. Rodzina Rodzin

28. Duszpasterstwo Kolejarzy

29 Duszpasterstwo Akademickie KANA

30. Civitas Christiana

31. Schola Gregoriańska pod kierownictwem Michała Kołodzieja

32. Zespół wokalny prowadzony przez Jerzego Nowickiego

33 Liturgiczna Służba Ołtarza - Ministranci i Lektorzy


Ostatnia modyfikacja: 2011.10.07 10:05,

 
 
 
Projekt i oprogramowanie - Michał Jędryka